Volledig salderen nog 1 jaartje of toch niet?

Plan kabinet: afbouw salderingsregeling zonnepanelen

Het kabinet wil de salderingsregeling vanaf 2025 tot 2031 afbouwen. Via de salderingsregeling kunnen huishoudens en kleine bedrijven zelfgeproduceerde elektriciteit terugleveren aan het elektriciteitsnet en wegstrepen tegen hun eigen verbruik. In het wetsvoorstel staat dat eigenaren van zonnepanelen een vergoeding krijgen voor elektriciteit die ze niet kunnen salderen.

Plan: stapsgewijs afbouwen salderingsregeling

Vanaf 2025 kunnen huishoudens en kleine bedrijven stapsgewijs minder salderen. Vanaf 2031 kan er niet meer gesaldeerd worden. Ieder jaar kunnen huishoudens en kleine bedrijven iets minder salderen, tot aan 0% in 2031:

  • 2023: 100%
  • 2024: 100%
  • 2025: 64%
  • 2026: 64%
  • 2027: 55%
  • 2028: 46%
  • 2029: 37%
  • 2030: 28%
  • 2031: 0%
Salderen nieuwsbericht

Het nieuwe kabinet heeft een verduurzamingsplan gepresenteerd waarbij er veel focus ligt op (hybride) warmtepompen en isolatie. Afgelopen week kwam het bericht dat ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken adviseren om het afbouwen van de salderingsregeling 1 jaar moet worden uitgesteld tot 1 januari 2024. Dit vanwege de benodigde voorbereidingstijd door netbeheerders, energieleveranciers en de toezichthouder Agentschap Telecom.

Voor kleinverbruikers die in de komende kabinetsperiode investeren in zonnepanelen zal er volgens de ambtenaren sprake zijn van een terugverdientijd van circa 7 jaar. De gemiddelde terugverdientijd blijft daarbij tot en met 2030 onder de 9 jaar.

Lees hier het volledige artikel.

Afbouw is alleen voor teruggeleverde energie, alle energie die tijdens de opwek direct zelf wordt verbruikt (of opgeslagen) hoeft niet van de energiemaatschappij te worden gekocht. Gemiddeld wordt (op het moment) ongeveer 35% van de opgewekte energie direct zelf verbruikt. Salderen betekent dat voor de teruggeleverde energie hetzelfde bedrag wordt gekregen als dat er voor wordt betaald. De energieprijs is opgebouwd uit vier elementen (zie hiernaast). Voor de energie die wordt teruggeleverd zal nog steeds een vergoeding worden gekregen voor de energieprijs en de BTW daarover. Sterker nog, energiemaatschappijen zullen waarschijnlijk voor een goede prijs gaan concureren om de klant te binden. Alleen voor het deel van de Energiebelasting en ODE (Opslag Duurzame Energie) zal de saldering worden afgebouwd. Er is een grote kans dat de energieprijs zal stijgen de komende 12 jaar, wat betekent dat de vergoeding voor de energie aan de ene kant daalt, maar aan de andere kant stijgt.

De berichten van een overspannen elektriciteitsnet komen geregeld in het nieuws. Pieken in de zomer wanneer er veel stroom wordt opgewekt en dalen in de donkere dagen als er geen zon of wind is. Als over 11 of 12 jaar het salderen niet meer mogelijk is dan zal dit een boost geven aan de markt voor opslag van energie en zo het energienet te ontlasten. Thuisaccu’s in de vorm van de auto voor de deur, goedkopere Lithium batterijen of duurzame Natrium-Ion (zoutwater) accu’s zullen veel betaalbaarder worden en mogelijk zelf gesubsidieerd. Dit zien we al bij onze buurlanden Duitsland en Spanje. Voor meer uitleg over saldering van zonnepanelen lees hier alles over op Milieucentraal.nl

Welkom bij

Solar-Energy-Groep 


“Yeah”  bijna lente !!

Geniet van de zon en haar voordelen